Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

Sözlük:

Üretra: İdrarın mesaneden dışarı çıkmasına aracılık eden organ (kanal)

Mesane: İdrar torbası

Üreter: Böbrekler ile mesane arasında idrar akışını sağlayan organ (kanal)

Prostat: Erkeklerde mesane çıkımında bulunan üretranın bir parçasını oluşturan organ.

İnkontinans: İdrar kaçırma

Klinik Tıbbi Ekipmanlarımız ve Sunulan Tetkik Hizmetleri:

 

Ultrasonografi

 • Böbrek Ultrasonografisi
 • Mesane Ultrasonografisi
 • Prostat Ultrasonografisi
 • Skrotal ve Penil Doppler Ultrasonografisi

 

Fleksibl Sistoskopi

 Sistoskopi, mide ve barsak sistemi için yapılan endoskopi işleminin daha ince bir alet yardımı ile gerçekleştirilen özelleşmiş halidir.

Endoskopun ucunda bir soğuk ışık kaynağı ve kamera bulunmaktadır. Bu sayede mesane, monitör ekranından gözlenebilir; sistoskopun ucu dışarıdan hareket ettirilerek, mesanenin her köşesi farklı açılardan incelenebilir.

Uygulama Adımları*:

 • Uygulamanın yapılacağı vücut bölgesi, antiseptik bir sıvı ile temizlenir.
 • Üretraya (idrar kanalı), işlem sırasında rahatsızlık duyulmaması için jel kıvamında anestezik bir madde verilir.
 • Ortalama bir kalem genişliğinde bulunan sistoskop, idrar kanalından geçirilerek mesaneye kadar yerleştirilir.
 • İşlem, mesaneye giriş sonrası yaklaşık 5dk sürer.
 • Doktorunuzun gerekli gördüğü durumlarda, işlem sırasında şüpheli görülen alanlardan biyopsi yapılabilir.
 • İşlem sonrası üretrada yanma ve rahatsızlık hissi dışında, hastanın günlük aktivitelerine engel olacak bir koşul oluşması beklenmemektedir.

 

(*) İşlem sırasında rahatsızlık ve acil idrar yapma hissi duyulabilir.

Uyarılar:

 • Sistoskopi işlemi uygulanmadan önce doktora, daha önce geçirilmiş operasyon, ilaç alerjileri gibi kişisel sağlık bilgileri verilmelidir.
 • Kanın pıhtılaşmasını geciktiren aspirin, ağrı kesici ve/veya başka ilaçlar kullanılıyorsa, doktor mutlaka bilgilendirilmelidir. Doktorunuz gerektiği durumlarda ilaçların dozunu azaltabilir veya tamamen kesebilir.
 • İdrar yolları enfeksiyonu mevcut ise, işlem öncesi tedavi edilmelidir.

Uroflowmetri

Üroflowmetri; prostat hastalıkları, mesane kas bozuklukları ve üretra darlıkları tanısı amacı ile kullanılan; idrar akım hızı ve akımın zamana göre değişiminin ölçülmesi işlemidir.

Mesanenin dolu olması durumunda ön hazırlık gerektirmez.

Hasta idrara sıkıştıktan sonra işlem gerçekleşir ve sonuç işlem ile eş zamanlı olarak alınır.

Ürodinami

( Üretral Basınç Akım Çalışması + EMG )

Ürodinami; mesane ve üretranın fonksiyonları ile idrar kaçırmanın (inkontinans) varlığı, biçimi ve derecesini gösteren, bilgisayar destekli basınç ve idrar akım değişikliklerini ölçme işlemidir.

Uygulama Adımları:

 • İşlem öncesi en az 2 günlük işeme çizelgesi ile hastanın işeme ve kaçırma sıklığına dair ön çalışma yapılır. İşeme grafisi ile idrar yolları ve kasları hakkında fikir sahibi olunur.
 • Çok ince (2-3 mm) bir sonda ile idrar torbasına sıvı verilirken basınç değişiklikleri kaydedilir.
 • Rektuma yerleştirilen bir sonda ile karın içi basınç ölçümlenir. Mesane dolup boşalırken basınçlar birlikte ölçülür. Değişiklikler otomatik olarak kaydedilir.
 • Üretra fonksiyonları ölçülür.
 • İdrar kaçağı olup olmadığı test edilir.
 • Sorularla idrar torbası hakkında fikir edinilir.
 • Sonuçlar aynı gün alınmaktadır.
 • Kaydedilmiş ve hesaplanmış bilgisayar verileri ile hastanın muayene bulgu ve şikâyetleri birleştirilerek, tedavinin biçimine karar verilir.
 • İşlem sonrası antibiyotik tedavisi verilir.
 • Tedavisinin etkili olup olmadığı veya ne kadar etkili olduğunun anlaşılması için, tedavi sonrasında ürodinami tekrarlanarak sonuçlar karşılaştırılır.

Uyarılar:

 • İdrar yolları enfeksiyonu mevcut ise, işlem öncesi tedavi edilmelidir.

Post Voiding Rezidü Tayini; PVR

( İşeme Sonrası Rezidüel İdrar Miktarı Saptanması )

Sağlıklı yetişkinlerde işeme sonrası mesanede hiç idrar kalmamakta veya minimal miktarlarda bulunmaktadır. İşeme zorluğu belirtileri ile başvuran hastalarda mesane kapasitesine göre beklenenden fazla miktarda idrar saptanması ise, mesanenin boşaltım işlevinde bir bozukluk olabileceğini düşündürür. Yetişkinlerde 100 ml’den fazla PVR anormal olabilir. Bunun mesane kasındaki yetersizliğe veya BPH’ya bağlı olup olmadığını ayırt etmek için, ileri incelemeler gerekir.

PVR, ultrasonografi ile yeterli doğrulukta ölçülebilmektedir.

İşlem öncesi ve sonrasında herhangi bir hazırlık gerekmez. İşeme sonrası mesanede kalan idrar PVR cihazı ile ölçülür ve sonuç eş zamanlı alınır.

Prostat Kanseri Belirteçleri

 

PCA 3 Tahlili:

PCA3, prostat kanserli hücrelerde bulunan küçük bir RNA molekülüdür. İdrarda bakılan bu testle, ilk biyopsi sonucunda kanser saptanmamış kimi olgularda, gereksiz biyopsi yapılmasının önüne geçilebilir.

Gereksiz biyopsi tekrarları oranı yüksek olan hastaların öncelikle PCA3 ile takip edilmesi; PCA3 değerinin 35’ten yüksek olması durumunda biyopsiye yönlendirilmesi önerilmektedir.

Yüksek PCA3 düzeylerinde ileri takip şarttır.

Prostat Sağlık İndeksi (phi)

ProPSA, PSA’nın günümüz yöntemleriyle tespit edilebilen üç komponentinden biridir.

PSA, serbest PSA ve ProPSA testlerinin analizlerinin değerlendirilmesi ile phi hesaplanmakta, kanser teşhis oranı yükselmektedir.

Test sonucu düşük, orta ve yüksek olarak verilmekte ve sonuçlar klinik bulgular ile değerlendirilip planlama yapılmaktadır.

Klinik çalışma verileri, prostat kanserini saptamada phi testi doğruluğunun, diğer PSA parametrelerinden yüksek olduğunu göstermektedir.

Rafet Karacan Bulvarı
Ahmet Ergüneş Sk. No:21/14
REAL AVM Otopark Alanı
Otantik Gurme 3.Katı