Üreteropelvik Bileşke Darlığı (UPJ Darlığı)

Çocuklarda en sık izlenen gelişimsel böbrek hastalığı böbrek havuzcuğu ile idrar yolunun bileşkesindeki darlıktır (Üreteropelvik bileşke darlığı – UPJ darlığı). Anne karnında rastlanan böbrek büyümesinin (Prenatal hidronefroz) en sık nedenidir. Bu darlık ilk saptandığında böbrek üzerindeki hasarın anlaşılabilmesi için bir kaç tetkikin bir arada yapılması gerekir. Öncelikle ultrasonda böbrek boyu, havuzcuk çapı, böbreğin etli kısmının kalınlığı, daha sonra ise nükleer tıp tetkiki (diüretikli renogram) ile böbreğin kanlanma ve idrarı süzüp havuzcuktan idrar yoluna iletebilme yeteneği araştırılır. Nükleer tıp tetkiki için genellikle bebeğin üç aylık olması beklenir. Şiddetli olmayan hidronefrozlarda bebeğin böbreğinin sağlığı genellikle korunur ve 5 yaşa kadar yakın takip yapılır çünkü özellikle ilk 2 yaş içinde kendiliğinden darlığın düzelme şansı yüksektir. Fonksiyonu zaten düşük olan ya da giderek düşen böbreklerde veya sık idrar yolu enfeksiyonu geçirenlerde cerrahi girişimin olabildiğince erken yapılması önemlidir.


Çocukluk çağında karın ağrısı, sık idrar yolu enfeksiyonu, idrar renginde koyulaşma ya da kanama ile başvuran ve ultrasonlarında üreteropelvik bileşke darlığı saptananlarda ise benzer tetkikler yapılsa da çocuk zaten yakınmayla geldiği için çoğunlukla yakın takip yerine cerrahi girişim (upj darlığı ameliyatı) önerilir.

Cerrahi girişimde altın standart tedavi dar segmentin çıkartılması ve havuzcuğun tekrar idrar yoluna dikilmesidir. Operasyon sonrasında en az bir gece hastanede kalınması gereklidir. Başarı şansı ehil ellerde %95 ‘in üzerindedir.

 


Rafet Karacan Bulvarı
Ahmet Ergüneş Sk. No:21/14
REAL AVM Otopark Alanı
Otantik Gurme 3.Katı