Ultrasonografi

Ultrasonografi, vücut içerisine gönderilen kulak ile duyulamayacak frekansta ses dalgalarının yansımları ile elde edilen görüntüdür. Prostat büyümesi, böbrek taşı, mesane kanseri gibi birçok hastalığın teşhisinde kullanılır. Bu inceleme yönteminde X ışını (radyasyon) yoktur.

Görüntü oluşturulması sırasında “prob” hasta vücudunda gezdirilirken, altında kalan bölümün kesit görüntüleri, hareketli organlar gibi ekranda kayar.

Günümüzde hemen her Üroloji muayenesinin ayrılmaz bir parçası haline gelen ultrasonografi özellikle muayene yardımcı bir işlem olarak kullanılmaktadır. Ürolojik muayene sırasında kullanımı böbrek taşı, mesane taşı, idrarda kanama, prostat büyümesi ve böbrek kisti gibi durumlarda hızlı şekilde planlama yapılmasına olanak sağlar.

Tanı sırasında muayeneye yardımcı olarak kullanılan bu yöntemde gerekli olması halinde radyolog tarafınan raporlanması amacı ile istemde yapılabilir.

Ultrason
  • Böbrek Ultrasonografisi
  • Mesane Ultrasonografisi
  • Prostat Ultrasonografisi
  • Skrotal Doppler Ultrasonografisi
  • Penil Doppler Ultrasonografisi
Bize ulaşın!