Üroflowmetri ve işeme sonrası rezidüv idrar

Üroflowmetri; prostat hastalıkları, mesane kas bozuklukları ve üretra darlıkları tanısı amacı ile kullanılan; idrar akım hızı ve akımın zamana göre değişiminin ölçülmesi işlemidir.

Üroflowmetri yapılabilmesi için mesanenin dolu olması gereklidir. (Üroloji muayenesinde İDRARA SIKIŞIK olmalısınız)

Hasta idrara sıkıştıktan sonra işlem gerçekleşir ve sonuç işlem ile eş zamanlı olarak alınır.

Post Voiding Rezidü Tayini; PVR
( İşeme Sonrası Kalan İdrar Miktarı Saptanması )
Sağlıklı yetişkinlerde işeme sonrası mesanede hiç idrar kalmamakta veya minimal miktarlarda bulunmaktadır. İşeme zorluğu belirtileri ile başvuran hastalarda mesane kapasitesine göre beklenenden fazla miktarda idrar saptanması ise, mesanenin boşaltım işlevinde bir bozukluk olabileceğini düşündürür. Yetişkinlerde 100 ml’den fazla PVR anormal olabilir. Bunun mesane kasındaki yetersizliğe veya prostat büyümesine (BPH) bağlı olup olmadığını ayırt etmek için, ileri incelemeler gerekir.

PVR, ultrasonografi ile yeterli doğrulukta ölçülebilmektedir.
İşlem öncesi ve sonrasında herhangi bir hazırlık gerekmez. İşeme sonrası mesanede kalan idrar PVR cihazı ile ölçülür ve sonuç eş zamanlı alınır.

Bize ulaşın!