Prostat Kanseri Tanı Testleri

Select MDx – Sıvı Prostat biyopsisi Nedir :

Genomik testler özellikle sıvı biyopsi adı verilen Select MDx testi idrarda bulunan prostat kanserine ait  iki tip gen kalıntısının tespiti ile yapılmaktadır.

SelectMDx Sıvı Biyopsi, prostat biyopsisi düşünülen erkeklerin değerlendirilmesinde 2018 yılından itibaren Avrupa Üroloji Derneği Kılavuzlarında kullanılması önerilen bir yöntemdir.

Testin en önemli faydası negatif olması halinde prostat biyopsi gereksinimini ortadan kaldırmasıdır. İdrar analizi ile yapılan bu testte biyopsi ile ortaya çıkabilecek yan etkiler (kanama, enfeksiyon gibi) bulunmaması nedeni ile kıymetlidir.

Test pozitif olması prostat kanseri olasılığına dair bir öngörü ile bir sonraki aşamanın planlanması amacı ile kullanılmaktadır.

Prostat Sağlık İndeksi (phi)

ProPSA, PSA’nın günümüz yöntemleriyle tespit edilebilen üç komponentinden biridir.

PSA, serbest PSA ve ProPSA testlerinin analizlerinin değerlendirilmesi ile phi hesaplanmakta, kanser teşhis oranı yükselmektedir.

Test sonucu düşük, orta ve yüksek olarak verilmekte ve sonuçlar klinik bulgular ile değerlendirilip planlama yapılmaktadır.

Klinik çalışma verileri, prostat kanserini saptamada phi testi doğruluğunun, diğer PSA parametrelerinden yüksek olduğunu göstermektedir.

Bize ulaşın!